Ekumeeninen vastuuviikko mukana Suomen YK-nuorten rauhanviikolla

Nuorten rauhan viikko

Suomen YK-nuorten koordinoima Nuorten rauhanviikko järjestetään tänä vuonna 20.-25.9.2021!

Nuorten rauhanviikko perustuu YK:n turvallisuusneuvoston 2250: Nuoret rauha ja turvallisuus - päätöslauselmaan, joka korostaa nuorten roolia rauhan edistämisessä ja konfliktien ehkäisyssä. Viikko edistää päätöslauselman tavoitteita edistämällä rauhankasvatusta nuorten keskuudessa, ja kannustamalla nuoria osallistumaan rauhan rakentamiseen tarjoamalla matalan kynnyksen tilaisuuden tutustua alan toimijoihin. Lisäksi viikko pitää esillä nuorten jo tekemää työtä tällä saralla.

Viikon aikana YK-nuoret yhteistyökumppaneineen järjestävät erilaisia rauhaa käsitteleviä tapahtumia, joista osa järjestetään suomeksi ja osa englanniksi. Tapahtumat keskittyvät erityisesti seuraaviin rauhaan liittyviin teemoihin: koulutus, turvallisuus ja teknologia, SDG5 ja sukupuolten tasa-arvo, ilmastonmuutos ja ilmastoteot sekä monimuotoisuus ja osallisuus. Lisäksi tapahtumien teemat liittyvät läheisesti äskettäin julkaistuun Suomen kansalliseen 2250-toimintaohjelmaan, joka korostaa nuorten roolia rauhantekijöinä.

Tämän vuoden Ekumeenisen vastuuviikon teema Kohtuullisuus nostaa esiin juuri näitä samoja asioita. Vastuuviikolla tarkastelemme YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen 17 tavoitteita ja pohdimme, mitä oma kristillinen maailmankatsomuksemme voisi tuoda tähän keskusteluun ja tavoitteiden saavuttamiseen. Tahdomme tällä viikolla muistuttaa, mitä Raamattu meille sanoo rauhasta. Ekumeenista vastuuviikkoa vietetään 17.-24.10.2021.

Nuorten rauhanviikko tuo yhteen edustajia kaikilta yhteiskunnan tasoilta muistuttaen, ettei kestävää rauhaa voi saavuttaa ilman nuoria! 

Ekumeenisen Vastuuviikon ja YK-nuorten rauhanviikon yhteistyö on myös osa Hyvin sanottu-hanketta.


#nuortenrauhanviikko #youthpeaceweek  #rauhaa2021 #forpeace2021 #youth4peace