YK ja Sivilisaatioiden allianssi dialogin edistäjänä

Kulttuurien ja uskontojen dialogikysymykset ovat olleet vuosikymmeniä YK:n agendalla jäsenmaiden aloitteista ja erilaisia vuositeemoja ja díalogitapahtumia on järjestetty YK:n piirissä. Kuitenkin vuosituhannen vaihde ja  New Yorkin WTC-tornien tuhoamisen (11.9.2001) seurauksena erityisesti islamilaisen ja ns. läntisen maailman välisen sekä uskontojen välisen vuoropuhelun lisääminen ja siihen panostaminen on nähty välttämättömäksi vaarallisten jopa terrorismia ruokkivien vastakohtaisuuksien ehkäisemiseksi ja rauhanomaisen yhteistyön vahvistamiseksi.
 

Monissa - myös  eurooppalaisissa kaupungeissa - toteutetut pommi-iskut antoivat pontta sille että YK:n pääsihteeri Kofi Annan perusti v. 2005 Espanjan ja Turkin aloitteellisuuden seurauksena YK:n Sivilisaatioiden Allianssin YK:n omaksi mekanismiksi kulttuurien ja uskontojen välisen dialogin edistämisessä. Pääsihteerin asettama korkean tason ryhmä julkaisi marraskuussa 2006 Allianssin toiminnan perusteita ja suuntaviivoja koskevan raportin joka on toiminut Allianssin toiminnan ’ mandaattina’. Allianssin toiminnan painopistealueita ovat nuoriso, media, maahanmuutto sekä kasvatus ja koulutus. Allianssin ystävämaita ovat kaikki merkittävät valtiot – yhteensä valtioita ja kansainvälisiä järjestöjä on jäseninä lähes 130.

Allianssi on varsin joustava mekanismi – sillä on pääsihteerin nimittämä korkea edustaja Portugalin entinen presidentti Jorge Sampaio ja se kokoontuu vuosittain foorumeihin, jotka toimivat myös eräänlaisina ’huippukokouksina’ valtionpäämiestapaamisineen mutta kokoavat näihin monipuolisesti myös kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän, tutkijoiden, median kuin uskontotaustaisten toimijoiden edustajia. Allianssilla on ministerikokouksensa YK:n yleiskokouksen ns. ministeriviikon yhteydessä syyskuussa sekä myös alueellisia ministerikokouksia erityisesti alueellisten strategioiden ja toimintaohjelmien hyväksymisten ja arviointien yhteydessä. Allianssilla onkin alueellinen strategia Kaakkois-Euroopassa, Välimeren alueella ja kuluvana vuonna valmistunee Latinalaisen Afrikan ohjelma. Myös Aasiassa valmistelut ovat alkaneet. Allianssin tavoitteiden toteutus on ehkä kaikkien tärkeintä paikallisesti ja kansallisesti sekä lähinaapureiden kanssa. Siksi kaikissa ystävämaissa ja järjestöissä toimivat Allianssin yhteyshenkilöt (focal point). Eri maiden ja Allianssin sihteeristön yhteistyönä toteutetaan useita dialogiprosesseja ja erilaisia ’platformeja’ ja prosesseja.

Suomi on osallistunut aktiivisesti Allianssin toimintaan vuodesta 2006 alkaen. Presidentti Tarja Halonen osallistui presidenttikautenaan kahteen huippukokoukseen. Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja on osallistunut Allianssin ministerikokouksiin.

Suomi  tukee taloudellisesti kehitysyhteistyövaroista erityisesti Afrikan nuorisohankkeita ( Youth Solidarity Fund in Africa). Todettakoon että suomalaisten kansanedustajain aktiivisen toiminnan perusteella Pohjoismaiden Neuvoston piirissä valmistellaan ehdotusta mahdollisen pohjoismaisen allianssistrategian laatimista. Seuraava eli 5. Allianssin foorumi pidetään Wienissä 27-28.2.2013. Lisätietoja löytyy Allianssin verkkosivuilta (www.unaoc.org ) ja myös Ulkoasiainministeriön verkkosivuilta (www.formin.fi ).

YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka edellyttää jäsenmaiden viettävän vuosittain Uskontojen välistä yhteisymmärryksen viikkoa helmikuun ensimmäisen viikon aikana. YK:n Sivilisaatioiden Allianssi on erikseen voimakkaasti vedonnut jäsenmaihin monipuolisen ohjelman toteuttamiseksi niin paikallisesti kuin kansallisesti. Suomessa on vuonna 2011 ja 2012 vietetty eri tapahtumin yhteisymmärryksen viikkoa. Vuoden 2012 viikon tapahtumista mainittakoon USKOT-foorumin järjestämä ’Vihapuhe’-seminaari,

johon myös Tasavallan Presidentti Tarja Halonenosallistui puhujana sekä FOKUS ry:n ja muiden toimijoiden järjestämä ’Imaamikoulutus’-seminaari. Paikallisia tapahtumia järjestettiin eri myös eri paikkakunnilla.

Tavoitteena Suomessa on kehittää Uskontojen yhteisymmärryksen viikosta eri toimijoiden yhteistyönä vuosittainen koko maan kattava tapahtumaviikko, joka voisi uskonnollisen ja kulttuurisen moninaisuuden lisääntyessä  täydentää ekumeenisia tapahtumia kuten laajan tunnettuuden ja merkittävyyden saavuttanutta Vastuuviikkoa.

Ilari Rantakari                                                             Toukokuu 2012
suurlähettiläs, YK:n Sivilisaatioiden Allianssin Suomen koordinaattor