Päinvastoin-harjoitus

Harjoituksen kesto (20 min.)

Valitkaa aihe ja negatiivinen lähestymistapa siihen. Esimerkiksi näin ”kuinka voimme saada mahdollisimman epäonnistuneen kohtaamisen aikaan meille tuntemattoman ihmisen kanssa” tai ”kuinka voimme seurakunnassamme täysin välttää tuntemattomien ihmisten tervetulleeksi toivottamisen”.

1. vaihe

Kirjoittakaa ylös, miten tulee toimia näihin päämääriin pääsemiseksi. Lisätkää niin monta seikkaa kuin keksitte. Vastauksia ei tarvitse mitenkään sensuroida.

2. vaihe

Muuttakaa koko tarinaa niin, että lisäätte päinvastoin-ajatuksen niihin seikkoihin jotka olette juuri luetelleet. Pohtikaa kuinka voitte luoda parhaan mahdollisen skenaarion, niin että käytte läpi kaikki epäonnistumiseen johtavat tekijät ja käännätte ne sen sijaan myönteisiksi vastapareiksi.

Voitte syventää harjoitustehtävää vielä pykälän verran asettamalla seuraavanlaisia kysymyksiä: Kuinka Jeesus kohtasi muukalaisia? Mitä esimerkkejä meillä on tästä? Mikä on tyypillistä näille kohtaamisille? Lisätkää ne esille tulevat asiat, jotka ovat mielestänne oleellisia listaanne.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010