Miten seurakunnat voivat auttaa pakolaisia

Kirkon työntekijöille tulee tällä hetkellä paljon kysymyksiä siitä, miten hädänalaisia turvapaikanhakijoita autetaan kirkossa ja miten heitä voisi auttaa. Näille sivuille http://sakasti.evl.fi/pakolaiskriisi on koottu tietoja evankelis-luterilaisissa seurakunnissa tehtävästä työstä sekä vinkkejä ja ohjeita siihen, mitä apua ja miten seurakunnat voivat tarjota turvapaikanhakijoille. Vinkeistä ja ohjeista on apua varmasti kaikkien kirkkokuntien seurakunnille.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010