Vastuuviikon asiantuntijavieras Isä Sterlin

Vastuuviikon asiantuntijavieras Isä Sterlin

Ekumeenisen vastuuviikon asiantuntijavieraaksi tulee tänä vuonna Sterlin Londoño Palacios Kolumbiasta. Hän on ollut katolinen pappi Quibdon hiippakunnassa 17 vuoden ajan, tällä hetkellä toimii afro-kolumbialaisessa seurakunnan Pastoral Afron edustajana Chocóssa ja Yuton kirkkoherrana. 

Isä Sterlin on jo pitkään tehnyt töitä maanomistusoikeuteen liittyvien kysymysten parissa. Hänen mielestään ihmisoikeuksia ei Chocón maakunnassa kunnioiteta ja kansainväliset yritykset valtaavat alaa käyttääkseen alueen luonnonrikkauksia kunnioittamatta lainkaan paikallista siviiliväestöä. Siitä lähtien kun mittava kaivosteollisuus alkoi hyötyä Chocón alueesta, paikallisen väestön elinolot ovat huonontuneet.

Isä Sterlin on tukenut Alto Atraton afrokolumbialaisen kyläneuvostoa perinteisessä maa-alueen rekisteröimisprosessissa, maaoikeuksien puolustamisessa ja etnokehityssuunnitelman laatimisessa. Hän tukee afrokolumbialaisväestöä ja heidän tarpeidensa kokonaisvaltaista palvelemista.

Rauha tarkoittaa paljon muutakin kuin aseistetun väkivallan poissaoloa. Se tarkoittaa sitä, että ihmisten oikeuksista huolehditaan, niin että he voivat elää turvassa ja arvolleen sopivalla tavalla. Maakunnassa Cocomopoca-järjestö vaalii ja vahvistaa afro-kolumbialaisten oikeuksia. Erityisesti tätä työtä tehdään heidän maanomistusoikeuksiensa puolesta, mutta se koskee myös heidän kulttuurisia, sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia oikeuksiaan.
Lue lisää: http://blog.cafod.org.uk/2014/08/08/international-day-of-the-worlds-indigenous-people-land-is-life/

Lähde: Ruotsin kirkkojen Globala Veckanin Helig Fred -aineisto, s. 10-11, Suomen Lähetysseura

Käännös: Nora Repo

Kuvaaja: Barbara Davies/CAFOD

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010