Pyhä rauha

Kun ylösnoussut Kristus ilmestyy opetuslapsilleen ovat hänen ensimmäiset sanansa: ”Rauha teille” (Joh. 20:21). Jeesuksen opetuslapset jotka ovat kokoontuneet salvattujen ovien taakse vainoamisesta johtuvan pelon takia hämmästyvät kovasti. Asia joka yllättää heidät eniten ei ole se, että Jeesus astuu sisään huolimatta siitä että ovet ovat lukossa, vaan se että Jeesus pystyy voittamaan opetuslasten pelon.

Tästä eteenpäin opetuslapset tulevat tunnistamaan Herransa siinä rauhassa, jonka hän antaa. Rauhassa jonka haihduttaa ahdistuksen ja pelon. Helluntaina opetuslapset ymmärtävät, että tämä rauha on Pyhän Hengen hedelmä. Kun Paavali kuvaa Hengen hedelmiä, hän puhuu kärsivällisyydestä, rakkaudesta, ystävällisyydestä, nöyryydestä, ilosta ja rauhasta (vrt. Gal. 5:22–23). Hän kuvaa näin ollen hengellistä perusmielentilaa. Kun ottaa vastaan Kristuksen rauhan ja elää hänen Hengessään, se tarkoittaa maailman näkemistä Jumalan silmin: anteeksiantavana, toivoa antavana ja sitoutuneena kaikkeen hyvään.

Jumalan Henki antoi opetuslapsille voimaa ja rohkeutta yhteisön rakentamiselle. Näin ollen se muodostaa vastapainon hajaannukselle, vihalle ja väkivallalle. Tämän vuoksi Paavalilta ei löydy ymmärrystä sille, että kristityt voisivat edes käydä oikeutta toisiaan vastaan (1 Kor. 6:1–11). Hänen mielestään on parempi joutua epäoikeudenmukaisuuden uhriksi kuin itse toimia epäoikeudenmukaisesti. On parempi joutua väkivallan uhriksi kuin olla väkivaltainen. Hänen joka on ottanut vastaan Kristuksen Hengen, rauhan hengen, ei tule sortua kiusauksen edessä käyttämään pakkoa tai väkivaltaa konfliktien ratkaisuun.

Kristillisen hengellisen tradition läpi kulkee punaisen langan lailla käsitys siitä, että vain se mikä johtaa rauhaan voi olla Jumalan läsnäolon tunnusmerkki. Jos Jumala on rauha tulee meidän etsiytyä sinne missä Jumala on.

Usein rauha ei ole paljon muuta kuin sodan poissaoloa. Mutta uskovalle rauha on se tila, jonka Jumalan rauha haluaa synnyttää ihmisten välille. Tämän vuoksi rauha on pyhää.

Philip Geister

Jesuiittapappi, Uppsalan Newman-instituutin rehtori

Ruotsin kirkkojen Globala Veckanin Helig Fred -aineistosta, s. 12

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010