Etiopia

Tässä artikkelissa haastatellaan Suomen Lähetysseuran lähettiä Timo Ahlbergia.

Syrjäytyminen

Syrjitäänkö ihmisiä työnhaussa tai opiskelupaikan saamisessa oman uskonnon vuoksi?

Etiopian lainsäädännön mukaan kaikki ihmiset uskonnollisesta taustasta riippumatta ovat samanarvoisia työnhaussa. Uskonnollisen vakaumuksen vuoksi ihmisiä ei syrjitä myöskään opiskelupaikan saamisessa.

Onko kristityillä käytännössä samanlaiset mahdollisuudet kuin muillakin kunnollisen asunnon saamiseen, koulunkäyntiin, terveydenhoitoon, hyvinvointiin, vaurastumiseen ja uralla etenemiseen?

Kristityillä on samanlaiset mahdollisuudet kuin muillakin kunnollisen asunnon saamiseen, koulunkäyntiin, terveydenhoitoon, hyvinvointiin, vaurastumiseen ja uralla etenemiseen. Samoin on muiden uskontojen seuraajilla.

Eristetäänkö kristittyjä tai muiden uskontojen edustajia muusta väestöstä esim. omiin asuinalueisiin, ammatteihin ja sosiaalisiin ryhmiin? Tapahtuuko tätä valtiovallan toimien ja lainsäädännön vai yksittäisten ihmisten toimesta vai sekä että? Miten?

Kristittyjä tai muiden uskontojen edustajia ei eristetä muusta väestöstä esim. omiin asuinalueisiin, ammatteihin tai sosiaalisiin ryhmiin. Eristämistä ei tapahdu valtiovallan toimien ja lainsäädännön eikä yksittäisten ihmisten toimesta.

Millä muulla tavalla olet mahdollisesti kokenut syrjintää oman uskontosi vuoksi?

En ole kokenut syrjintää oman uskontoni vuoksi.

Oletko kokenut että elämässäsi ei ole toivoa paremmasta?

Olen kokenut, että elämässäni on toivoa paremmasta.

Edesauttaako valtiovalta ihmisten syrjäytymistä uskonnollisen vakaumuksen perusteella? miten?

Valtiovalta ei edesauta ihmisten syrjäytymistä uskonnollisen vakaumuksen perusteella.

Kehitys

Miten kristillinen usko ja kristilliset kirkot ovat vaikuttaneet elinolojen kehittymiseen Etiopiassa? mitä konkreettisia hankkeita voisit nimetä?

Kristilliset kirkot toimivat monin tavoin elinolojen parantamiseksi Etiopiassa. Kristilliset kirkot ovat monesti olleet pioneereja esimerkiksi terveyspalvelujen ja koulutuksen kehittämisessä. Tällä hetkellä kirkot myös edesauttavat ruokaturvan paranemista Etiopiassa monien kehityshankkeiden kautta.

Antaako kristillinen usko ja missä määrin toivoa paremmasta tulevaisuudesta ja motivoiko se ponnistelemaan eteenpäin elämässä?

Kristillinen usko antaa paljon toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Se myös motivoi ponnistelemaan eteenpäin elämässä. Vaikeuksien kohdatessa etiopialainen monesti toteaa: ”Jumala on.”

Onko uskonnonvapauden toteutumisella tai sen puutteella ollut negatiivisia vaikutuksia yksilöiden ja yhteisöjen elinolojen kehittymiseen tai yhteiskunnalliseen kehitykseen yleensä? millä tavalla?

Uskonnonvapauden toteutumisella ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia yksilöiden ja yhteisöjen elinolojen kehittymiseen tai yhteiskunnalliseen kehitykseen yleensä.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010