Hartausaineisto: Päivänavaus: Minä rauhanrakentajana rajalla

Päivänavauksessa mietitään erilaisia rajoja, joihin törmäämme päivittäin. Rajat voivat olla fyysisiä tai henkisiä. Kaikkia niitä ei voi luetella tai kaikkiin keskittyä päivänavauksessa. - Valitkaa muutama raja, jotka konkretisoivat sitä, mikä on raja. Useimmat rajat eivät ole lopulta itsetarkoitus tai pysyviä, vaan niitä on syytä punnita ja miettiä niiden mielekkyyttä. Pyrkikää pääsemään 2-3 esimerkin kautta sellaiseen keskusteluun tai ajatukseen, että teillä olisi pätevä pointti miettiä rajan mielekkyyttä ja tarkoitusta. Mikäli mitään täysin kiistatonta syytä rajan olemassaoloon tai tiukkuuteen ei löydy, niin miettikää, millä voisi helpottaa rajan ylittämistä tai jopa poistaa se kokonaan. Kaikkiin rajoihin lapset ja nuoret eivät voi toki vaikuttaa lapsina ja nuorina, mutta ehkä joskus aikuisena työn tai muun aseman kautta. Paljon on kuitenkin myös niitä rajoja, joita voitaisiin (täytyy) höllentää tai purkaa jo nyt! - Hyvä on myös muistaa, että osa rajoista on perusteltuja ja siksi ne ovat olemassa (esim. ikärajat vaikkapa alkoholituotteissa). Tähänkin ”itsestään selvyyteen” on hyvä päästä oivalluksen kautta.

Esimerkkejä rajoista

valtakunnan raja (passi, viisumi), kunnan raja (bussilippu, palvelut), oman kesämökin raja (jokamiehenoikeudet), ikärajat (K18, ajokortti), kielirajat (äidinkieli, kouluopetus), kansallisuus (toinen, kuin missä asuu), kulttuurirajat, uskonnot, koulutus (pätevyysvaatimukset esim. työhön haettaessa), vammat (sokeus, kuurous, liikuntaesteisyys), rikkaus/köyhyys (tuloerot), terveys/sairaus, ikä (lapsi, vanhus: liian nuori, liian vanha).

Vertaa

”partiolaisen ihanteena on rakentaa ystävyyttä yli rajojen.”

Asiaan voi perehtyä esimerkiksi kysymyksellä:

Minkälaisiin rajoihin törmäät päivittäin? - Muistele yhtä tilannetta eiliseltä/viime viikolta, jolloin olet törmännyt rajaan! Mikä tämä raja oli? Miksi se on olemassa? Miten sen yli pääsee vai kuuluuko edes päästäkään?

Mitä ajatuksia saitte?

Mitä haasteita esititte?

Toive toteutuu ja nyt se on itsestäänselvyys

”Pohjoismaat sopivat 50 vuotta sitten, että kaikki Pohjoismaat ovat yhtä passialuetta. Eli sain matkustaa vapaasti Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan tai Islantiin. Joskus rajalla saatettiin kysyä henkilöllisyystodistusta, mutta useimmiten ei. Kerran olin menossa kaverini kanssa Norjaan. Meiltä molemmilta kysyttiin henkilöllisyystodistusta Norjan rajalla. Kaverillani oli taskussa vain nenäliina ja minulla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kuvallinen kuukausilippu. Hetken mietittyään Norjan rajavartija hymähti ja päästi meidät Norjaan. Siitä riittikin riemua kaveripiirissä monta vuotta: ”Helsingin bussilipulla pääsee Norjaan!” - Silloin vuonna 1990 olisi ollut vaikea kuvitella, että lähitulevaisuudessa myös useimpiin Euroopan maihin pääsisi vapaasti. Tänään ns. Schengen-maihin pääsee ilman rajatarkastuksia. Tämän lisäksi useimmissa Euroopan maissa on myös yhteinen raha, euro, joka helpottaa shoppailua ulkomailla. Lapsena luulin, että Suomen markka on ja pysyy ikuisesti.”

Minkälaisia rajoja on ihmisten välillä? - Miten niitä voisi helpottaa ja ne jopa poistaa?

 

Päivänavauksen laati Sami Lehto, pastori, nuoriso-ohjaaja Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksessa                                                         

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010