Mitä on vaino?

Vaino on määrätietoista ja usein pitkäaikaista väärinkohtelua yhtä henkilöä tai ryhmää kohtaan. Vainoa voidaan harjoittaa useista syistä, kuten uskonnon, etniseen ryhmään kuulumisen tai poliittisten mielipiteiden perusteella. Vainoaminen on yksi henkisen väkivallan muoto.
(Wikipedia: http://fi .wikipedia.org/wiki/ Vaino)

Vaino on tilanne, jossa henkilö joutuu toistuvasti kärsimään sitkeää ja systemaattisesti toteutettua väkivaltaa ja häneltä kielletään tai uhataan kieltää perusihmisoikeudet vainotun ominaisuuksien perusteella, joita vainoaja ei hyväksy (uskonnon, kansallisuuden, poliittisen mielipiteen, kansallisuuden ja tietyn ryhmän jäsenyyden perusteella).
 

Mitä on kristittyjen vainoaminen?

Kristittyjen vainoamisesta voidaan puhua, kun kristitty kohtaa toistuvaa, jatkuvaa ja systemaattista kärsimystä, joka on luonteeltaan vakavaa tai kun kristityltä kielletään tai uhataan kieltää perusihmisoikeudet sillä perusteella, että hän on kristitty ja tämä aiheuttaa hänessä
eroavaisuutta suhteessa vainoojaan, eikä vainoaja voi sitä sietää.
 

Kuinka monia kristittyjä vainotaan uskonsa tähden vuosittain?

Kristittyjen vainoaminen on mittakaavaltaan laajin ihmisoikeusrikkomus tänä
päivänä. Maailman Evankelisen Allianssin mukaan yli 200 miljoonalta kristityltä vähintään 60 maassa on kielletty heidän tärkeimmät ihmisoikeutensa pelkästään sen tähden, että he ovat kristittyjä.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010