Uusi Jerusalem

Graciela Chamorro/ Imagine Peace – Bible Meditations and Worship Resources for Advent

 

10 Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta, Jumalan luota. 11 Se loisti Jumalan kirkkautta, se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallinkirkas jaspis. 12 Sitä ympäröi suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia, ja niitä vartioi kaksitoista enkeliä. Portteihin oli hakattu Israelin kahdentoista heimon nimet. 13 Idän puolella oli kolme porttia, pohjoisessa kolme, etelässä kolme ja lännessä kolme porttia. 14 Kaupungin muurissa oli kaksitoista peruskiveä, ja niissä oli kaksitoista nimeä, Karitsan kahdentoista apostolin nimet.

15 Enkelillä, joka minulle puhui, oli kultainen mittakeppi kaupungin sekä sen porttien ja muurin mittaamista varten. 16 Kaupunki oli neliön muotoinen, yhtä leveä kuin pitkä. Enkeli mittasi kaupungin kepillään ja sai tulokseksi kaksitoistatuhatta stadionmittaa*; pituus, leveys ja korkeus olivat kaikki tämänsuuruiset. 17 Hän mittasi myös muurin, ja se oli sataneljäkymmentäneljä kyynärää – enkeli käytti siinä ihmismittaa. 18 Muuri oli rakennettu jaspiskivestä, ja kaupunki oli kimmeltävää, lasinkirkasta kultaa. 19 Kaupunginmuurin perustukset oli kaunistettu kaikenlaisilla kalliilla kivillä. Ensimmäisenä peruskivenä oli jaspis, toisena safiiri, kolmantena kalsedoni, neljäntenä smaragdi, 20 viidentenä sardonyksi, kuudentena karneoli, seitsemäntenä krysoliitti, kahdeksantena berylli, yhdeksäntenä topaasi, kymmenentenä krysopraasi, yhdentenätoista hyasinttikivi ja kahdentenatoista ametisti. 21 Porttitorneina oli kaksitoista helmeä – kukin kahdestatoista tornista oli tehty yhdestä helmestä. Kaupungin valtakatu oli kultaa, puhdasta kuin läpinäkyvä lasi.

22 Temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, hän ja Karitsa. 23 Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa. 24 Kansat kulkevat sen valossa, ja maailman kuninkaat tuovat sinne mahtinsa kaiken loiston. 25 Sen portteja ei suljeta päiväsaikaan, ja yötä siellä ei olekaan. 26 Kaikki kansojen kalleudet ja ihanuudet tuodaan sinne. 27 Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan. Ilmestyskirja 21:10–27

Ilmestyskirjan teksti 21:10–27 kertoo millaista elämä on Taivasten valtakunnassa. Uusi Jerusalem on kaupunki, joka laskeutuu taivaasta, toisin kuin Baabel, joka nousi maasta kohden taivasta. Kaupunkia voi myös tarkastella yhteisöllisyyden, korjatun yhteyden ja täydellisen järjestyksen symbolina. Siellä ihminen ja luomakunta on sovitettu Jumalan kanssa.

Millainen paikka Uusi Jerusalem on? Se on valon kaupunki. Se ei ole turistien rakastama, valaistu Pariisi tai kristittyjen valomainos. Uutta Jerusalemia valaisee Jumalan kirkkaus kuin kristallinkirkas jaspis. Jumalan kunnia ja kirkkaus valaisee kaiken ja paljastaa kaiken. Kalliit kivet kaupunginmuurin rakenteissa ja koristelussa ovat valon symboleja, ne heijastavat Jumalan kirkkautta.

Muurin ympäröimä kaupunki? Kyllä, mutta muuri on läpinäkyvä. Jumalan kirkkaus, joka loistaa sen läpi, yhdistää kaupungin ulkopuoliseen maailmaan. Numeron 12 toistaminen tekstissä ei ole sattumaa. Se ilmoitetaan kuusi kertaa: 12 enkeliä, 12 porttia, 12 Jaakobin pojan nimet, 12 apostolin nimet, 12 erilaista kallisarvoista kiveä, 12 helmeä. Numero 12 symboloi Jumalan suunnitelman täyteyttä, kokonaisvaltaisuutta ja täydellisyyttä, jota Uusi Jerusalem heijastaa. Jaakobin 12 pojan eli Israelin 12 heimon kantaisien nimet ilmentävät juutalaisten asemaa tiettyinä historian aikoina Jumalan ainoana kansana. 12 apostolin nimeä edustaa sitä Jumalan kansaa, jonka Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus sovitti. Lukuisat portit kertovat, että kaikki kansat ovat tervetulleita. Yleensä lukuisat aukot muurissa ovat puolustuksen kannalta turvallisuusriski, mutta Uutta Jerusalemia eivät kohtaa vaarat eikä se suojaudu muukalaisvirroilta, kuten rikkaat länsimaat sulkeutuvat suojaa tarvitsevilta pakolaisilta.

Se on kaupunki, jossa ei ole vallan symboleja. Kulta on siellä tavallinen rakennusaine, se on yhteistä hyvää, ei kenenkään yksityisomaisuutta. Kullalla ei siellä ole itseis- eikä vaihtoarvoa. Se on kaikkien ulottuvilla, kaikkien ihailtavana. Sillä ei ole enää tuhoisaa vaikutusta, jonka takia maita on valloitettu ja ihmisiä ryöstetty. Samoin on kallisarvoisten kivien laita. Keneltäkään ei niitä enää ryöstetä eikä riistetä, toisin kuin nykyään monissa Afrikan maissa, jotka eivät itse juuri pääse hyötymään luonnonrikkauksistaan.

Se on täydellinen kaupunki. Tämäkin lähtee 12 patriarkan ja 12 apostolin perinteestä. Sen suunnaton koko: 12 000 stadionmittaa (à 192 m) pitkä, leveys ja korkeus sekä muurin mitta 144 kyynärää (à 59,4 cm), kertoo kaupungin täydellisyydestä. Numerot 12 ja 144 kuvaavat myös sitä, miten se sisältää sekä uutta että vanhaa.

Siellä ei ole pyhäkköä, sillä Jumala itse on sen pyhäkkö. Uusi kaupunki on Jumalan asuinsija, Hän ei enää asu taivaassa eikä temppelissä. Jumala itse on maja, jossa kaikki asuvat. Juutalaisille ajatus voi olla järkytys: Jerusalem ilman temppeliä? Koko maailmalle Uusi Jerusalem edustaa kaupunkia ilman suljettuja paikkoja. Temppeli oli eroavaisuuksien, konfliktien ja erottelun symboli, kuten miesten ja naisten, papiston ja maallikoiden, pyhien ja maallisten ihmisten välillä. Nyt Jumala täyttää ja valaisee maailman omalla säihkyvällä olemuksellaan, kirkkaammalla kuin aurinko ja kuu. Ihmiset ja koko luomakunta vedetään Jumalan sydämen lähelle. Eli kaupunki on niiden, jotka kääntyvät Jumalan puoleen ja elävät Hänessä ja tunnustavat Hänet jumalakseen.

Kaupungin ulkopuolella: Kukaan, joka ei käänny Jumalan puoleen, ei pääse Uuteen Jerusalemiin. Jokaista, joka rakastaa ja harjoittaa vääryyttä, odottaa iankaikkinen tuho.

Tämä näky antoi ensimmäisille kristittyjen yhteisöille toivoa, jonka varassa ne jaksoivat kestää Rooman valtakunnan raakaa vainoa ja sortoa. Näky antoi heille rohkeutta uskoa Ylösnousseen Herran valtaan enemmän kuin Rooman valtakunnan mahtiin. Olkoon tämä näky rohkaisuna myös tämän ajan niin hengellisissä kuin maallisissa vaikeuksissa ja vainoissa eläville.

 

Käännös: Anne Lagerstedt

Lähde: Paulo Richard: Die Apocalypse. Das Buch von Hoffnung und Widerstand (Ilmestyskirja: toivon ja vastarinnan kirja). Lucerne, Exodus, 1996

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010